Haber

Son Dakika! Cemevlerinin elektrik ve su giderleri artık devlet tarafından karşılanacak

Cemevlerine yönelik düzenlemeler ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik takviyeleri de içeren Vergi Adap Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edildi. Kanunla, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken neden olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak için teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

30 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT ALMA YETKİSİ VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verilecek. Teminat verme zaruriliği getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda, bu mükellefler için bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü fiyatında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirimi dahil eksik yahut kusurlu kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle katılaşmış kabul edilecek. Bu karar, bildirisi dahil eksik yahut kusurlu kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilen taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ait mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet fiyatı ve yargılama masraflarının ödenmesi için icra takibine gidilmeden evvel davacı, banka hesap numarasını yazılı biçimde davalı yönetime bildirecek. Yönetim de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse yönetimin teminat gösterme mecburiliği olmayacak. Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler yönetimlerce yapılacak. Davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemeleri Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983’ten 28 Temmuz 2021’e kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yahut kaynaklara malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut hukuksal el atılması nedeniyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, gereksinim olması halinde davalı yönetimlerin bütçelerinde özel hisse ayrılacak.

CEMEVLERİNİN YERLERİ ÖTEKİ HEDEFLERLE TAHSİS EDİLEMEYECEK

Merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerin bütçelerinde sermaye masrafları için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3’ü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşen bütçe giderleri toplamının en az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Alacakların toplam fiyatının ayrılan ödeneğin toplam meblağını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların fiyatları dikkate alınacak. Taksitli ödeme mühletince yasal faiz ödenecek. Kanunla, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin kaideleri ile muhtemel gereksinimleri göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılacak. Vilayet ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak koşuluyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına karşıt olarak öteki gayelere tahsis edilemeyecek.

TALİMATI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için kurumsal yapı kuruyoruz. Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin idaresini yürütecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, imal, tamirat, bakım masraflarının karşılanmasıyla ilgili tüm problemler çözülmüş olacaktır. Tıpkı halde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan Alevi Bektaşi liderlerinden talep edenlere, takım verilecek” demişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu